Lämna tillbaka din sittplats

  1. Gå in på https://my.tickster.com/sv/a/ifb och logga in. Använd din mailadress och lösenord. Om du inte har fått något lösenord eller har glömt det så klicka på ”Glömt lösenord”

  2. Välj säsongskort i menyn.
  3. Klicka på det säsongskort du vill avaktivera mot poäng
  4. Välj vilken match och klicka på ”växla mot poäng”
  5. Bekräfta att du vill växla in din sittplats för den aktuella matchen mot poäng

  6. Din sittplats är ute till försäljning och finns inte kvar i ditt säsongskort. Om du har flera säsongskort behöver du lämna tillbaka varje plats separat.